Inschrijven

Inschrijven
Voor welke afdeling(en) wil je je aanmelden als official/vrijwilliger?
Geslacht *
Bent u of was u eerder lid van een Zwemvereniging?

Bovengenoemd persoon wenst lid te worden van Zwem- en Waterpolovereniging ZuiderZeeZwemmers (ZZZ) in Dronten. Hij/Zij aanvaardt hiermee het lidmaatschap van de K.N.Z.B. met alle daaraan verbonden rechten en plichten. Hij/zij verklaart geen contributieschulden bij een andere zwemvereniging te hebben.

Het lidmaatschap loopt van 1 september t/m 31 augustus. Opzeggen kan schriftelijk bij de ledenadministratie maar bij voorkeur per email, zie hiervoor het opzegformulier.

Machtiging

Betaling kan alleen via automatische incasso via onderstaande machtiging. Overschrijvingskosten voor een startvergunning bij de KNZB worden doorbelast aan de zwemmer. Het lidmaatschap van de K.N.Z.B. wordt jaarlijks door de K.N.Z.B. vastgesteld en wordt bij de incasso van januari geïnd.

De contributie bedraagt per jaar:

  • € 240,- voor Elementair zwemmen
  • € 262,50 voor Wedstrijdzwemmen, Waterpolo en Synchroonzwemmen
  • € 240,- voor Masterzwemmen
  • € 157,50 voor studentenlidmaatschap
Hij/zij kiest voor *
Bovengenoemd persoon verleent door inzending van dit formulier tot wederopzegging machtiging aan de Zwem- en Waterpolovereniging ZuiderZeeZwemmers te Dronten om van bovengenoemde rekening bedragen betreffende contributie en K.N.Z.B. kosten af te schrijven.